Aanvraag

Aanvraag Procedure

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een begeleid(st)er van een cliënt en alleen cliënten van de Tussenvoorziening, Altrecht, Leger des Heils, Buurtteams, Lister of een andere maatschappelijke hulpverleningsinstantie uit de regio Utrecht, komen in aanmerking voor een computer, laptop of telefoon.

Een aanvraag kan worden ingediend door het onderstaande formulier in te vullen en op te sturen. Zodra de aanvraag door ons is ontvangen wordt dit intern besproken. Na goedkeuring krijgt de begeleid(st)er en cliënt de bevestiging dat de cliënt op de wachtlijst is geplaatst.
Vanaf het moment dat de cliënt op de wachtlijst wordt geplaatst tot het moment van de afspraak om het op te komen halen, kunnen we helaas niet voorspellen hoe lang dit gaat duren. Dit is namelijk afhankelijk van een aantal zaken zoals: de lengte van de wachtlijst, de beschikbare voorraad, cliënten die niet op komen dagen op hun afspraak (gebeurt helaas maar al te vaak), enz… Hooguit geven wij een indicatie.

Een aanvraag kan geweigerd worden. Wanneer dit gebeurt krijgt de begeleid(st)er altijd de reden waarom te horen. Dit kan zijn bijvoorbeeld omdat de cliënt ooit al een computer of telefoon heeft ontvangen of dat een van onze vrijwilligers bedreigd is geweest door de cliënt.

Een aanvraag voor een telefoon sluit een aanvraag voor een computer niet uit en vice versa . Een aanvraag voor een tweede telefoon of tweede computer is in de regel wel uitgesloten.

Beschikbaarheid

Van de aanvragen die we ontvangen zijn laptops en mobiele telefoons het meest gewenst. Maar omdat we totaal afhankelijk van donaties en wat we op voorraad hebben, kunnen we niet altijd aan de wens van de cliënt tegemoetkomen.

Voorwaarden voor laptops

De meeste aanvragen zijn voor een laptop maar door de beperkte beschikbaarheid zijn we helaas genoodzaakt hier voorwaarden aan te stellen.
Laptops worden daarom alleen verstrekt wanneer dit (echt) nodig is voor school/educatie, reizen (mits goed gemotiveerd) of er een medische noodzaak is. Standaard krijgt de cliënt een desktop computer (deze hebben we meestal wel op voorraad).

Ophalen van de computer of telefoon

Zodra de computer of telefoon klaar is voor uitgifte, nemen we contact op met de cliënt om een afspraak te maken.
Een desktop pc wordt in de regel geleverd met een monitor, toetsenbord en muis. De cliënt wordt geacht zelf te zorgen voor een draagtas o.i.d. om de computer met eventuele toebehoren te vervoeren.
Het ophalen van de computer of telefoon dient de cliënt zelf te doen (alleen bij hoge uitzondering mag dit door de begeleid(st)er worden gedaan).

De cliënt dient rekening te houden met een uur overdracht waarbij, zoals eerder vermeld, de computer op naam van de cliënt wordt gezet – inclusief zijn of haar eigen wachtwoord. Verder krijgt de cliënt uitleg over zaken zoals updates en antivirus.

Wanneer de cliënt een telefoon krijgt heeft de cliënt een Google of Apple account nodig (voor respectievelijk Android of iPhone). Als de cliënt dit al heeft, kan deze hiervoor gebruikt worden. Mocht de cliënt er nog geen hebben, kunnen we bij de overdracht van de telefoon helpen er eentje op te zetten.

Als de cliënt de eerste én de tweede afspraak heeft gemist zonder iets te laten weten, wordt de persoon van de lijst verwijderd en moet er een nieuwe aanvraag worden ingediend waarbij de cliënt weer onderaan op de wachtlijst komt te staan.

Privacy verklaring

Voor de aanvraag van een computer of telefoon hebben we een aantal persoonlijke gegevens nodig die worden gebruikt voor het verifiëren en de afhandeling van de aanvraag. Wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn, worden de contact gegevens na een paar maanden verwijderd. Wat bewaard blijft zijn de naam van de cliënt, dat wat de cliënt heeft ontvangen, datum van ontvangst en de naam van zijn of haar begeleid(st)er. Dit is om misbruik van meerdere aanvragen – wat in het verleden wel eens is geprobeerd – te voorkomen.

 

Aanvraagformulier

Gegevens cliënt

Voor- & achternaam

Telefoon

Emailadres

Gegevens aanvraag(st)er cq. begeleid(st)er

Volledige naam

Telefoon begeleid(st)er

Email begeleid(st)er

Gegevens aanvraag

De aanvraag is voor een...
DesktopLaptop (mits aan voorwaarden voldoet!)Mobiele telefoonOverige (vermeld dit bij de motivatie)

Motiveer deze aanvraag (indien laptop, waarom de cliënt specifiek een laptop nodig heeft)

Het contactformulier maakt gebruik van Google’s reCAPTCHA v3 om spam en bots tegen te gaan. Hierop zijn Google’s privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van toepassing. De vergaarde informatie wordt niet gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties.